üniversite kursu ankara


yatak


Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek. - isim

Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte.

Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb.

Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra. - coğrafya

Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını.

Bir şeyin çok bulunduğu yer.

Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar.

Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi.

Gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer.

Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça.

Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur.

Turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer.

Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka. - hayvan bilimi
Örnek Cümle

Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım.

R. H. Karay

Meyveler kızarmadan dalı üstünde soldu / Irmak yatağı kumsal, kırlar dikenlik oldu.

F. N. Çamlıbel

Çakıl yatağı.

Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim.

R. H. Karay

Hırsız yatağı. Eşkıya yatağı.

Namlu yatağı. Eksen yatağı.

 

 


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

1. Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. isim

2. İçinden zor çıkılır durum. isim mecaz

3. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. isim

07 il plaka kodlu Antalya'mız eski Türkçe kaynaklarda Adalya olarak geçer. --özel isim--

Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek başörtüsü. isim

Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para, kahve parası.
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para.

isim

Parmaklarla hareket ettirilen piyano, org vb. çalgılarda veya yazı ve hesap makinelerinde, bilgisayarlarda değişmez bir eksen çevresinde inip kalkabilen, istenilen işe göre düzenlenmiş bazı mekanizmaları çalıştıran kaldıraç kollarının, tuş sıralarının bütünü.

1. Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim vb., pornografi. isim

2.Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere ters düşen. sıfat

Kement. isim

Yüksek ses, nara, haykırma, avaze. isim

1. Gürültülü, karışık durum, kargaşalık, patırtı gürültü. isim

2. Alaturka müzikte hızlı bir usul. isim

Dilimize Gürcüceden girmiş olan iri yarı, kırıcı, sinirli, asık suratlı, sert kimse. anlamındadr. isim

1. Dünya.
2. Kader, talih.
3. Zaman, devirler, çağlar.

İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı. isim

Kemikten yapılmış. sıfat

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2020

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.